กิจกรรมเสริมทักษะ

กิจกรรมเสริมทักษะเตรียมความพร้อมการเป็นครูศิลปะ
วันที่ 1 สิงหาคม 58 / นักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพ ในรายวิชาจิตรกรรม
วันที่ 4 ตุลาคม 58 / สอนเสริมในรายวิชาการออกแบบ ภาษาอังกฤษและรายวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ 5 สิงหาคม 58 / สอนเสริมทักษะครูศิลปะในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมการฝึกวาดภาพการ์ตูน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 59 /
โดย อาจารย์ดินหิน รักพงษ์อโศก

กิจกรรมการฝึกวาดพู่กันจีน
วันที่ 2 สิงหาคม 59 /

ฟังธรรมและชมงานจิตรกรรมวัดราชผาติการาม
วันที่ 6 พฤศจิกายน 58 /

โครงการจากพี่สู่น้อง สอนศิลปะ ร.ร.วัดโบสถ์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 59 /

กิจกรรมทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนคร
วันที่ 8 มีนาคม 59 /

ฟังธรรมะบรรยายและฝึกสมาธิ ณ วัดราชาธิวาส
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
r001 r002 r003 r004 r005 r006 r007 r008 r009 r010 r011 r012 r013 r014 r015 r016 r017

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *